Lekcje muzealne

Korczakianum zaprasza uczniów na lekcje muzealno-warsztatowe:

Janusz Korczak – życie i dzieło

Typ lekcji: lekcja muzealna

Miejsce realizacji: Ośrodek Dokumentacji i Badań „Korczakianum” (sala ekspozycyjna)

Grupa wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych:

– język polski – I.1.3., 4.6., I.2.4., I.2.8., II.1.1., II.1.2., II.2.4., II.3.2., II.4.1.3., III.2.1.,

– historia – 6.1., 6.4., 7.5.,

– wiedza o kulturze – 1.2., 1.4., 2.1.

Opis lekcji: Na podstawie materiałów ekspozycji stałej w Ośrodku Dokumentacji i Badań „Korczakianum” zostanie przedstawiona postać wyjątkowego pisarza, lekarza i pedagoga. Oprócz podstawowych informacji biograficznych zostaną zaprezentowane również inne, nieznane powszechnie pola jego działalności społecznej i zawodowej (prelegent radiowy, publicysta, biegły sądowy, współpracownik Kasy Chorych). Intensywne życie zawodowe Janusza Korczaka będzie pokazane w szerszym kontekście rzeczywistości, w której przyszło mu funkcjonować (zabory, wojny, getto). Podczas zajęć uczestnicy będą mieli szansę poszerzyć swoją wiedzę w zakresie historii Polski i Warszawy oraz polskich Żydów.

Czas trwania lekcji: ok. 1,5 godziny

Termin i godziny zajęć: do uzgodnienia telefonicznie

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Korczak w Warszawie

Typ lekcji: lekcja muzealna, zajęcia warsztatowe, prezentacja multimedialna

Miejsce realizacji: Ośrodek Dokumentacji i Badań „Korczakianum”

Grupa wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej dla szkół ponadgimnazjalnych:

– język polski: I.1., I.2., I.3., I.4., 8., II.1.1., 2.4., 3.2., II.4.1., II.4.2., II.4.3., III.2.,

– historia: II., III., 6.1.4.,

– wiedza o kulturze: 1.2., 1.6., 3.3., 3.5.

Opis lekcji: Podczas zajęć na podstawie prezentacji multimedialnej oraz materiałów znajdujących się na ekspozycji zostaną przedstawione związki Janusza Korczaka z Warszawą i omówione poszczególne okresy jego życia na tle historii Polski i świata. Dzięki wykorzystaniu archiwalnych zdjęć i przedwojennych planów stolicy uczniowie będą mieli szansę samodzielnego zaobserwowania zmian, które zaszły w mieście na przestrzeni ostatnich wieków. Po części teoretycznej uczniowie będą mieli za zadanie samodzielnie odnaleźć wybrane miejsca, z którymi był związany Korczak. Podczas pracy w grupach, przy użyciu cytatów pochodzących z wojennego „Pamiętnika” oraz innych tekstów autobiograficznych, będą musieli umiejscowić głównego bohatera w przestrzeni dawnej Warszawy. W ostatniej części spotkania zostaną pokazane i omówione te miejsca, w których Janusz Korczak jest dziś upamiętniony.

Czas trwania lekcji: ok. 1,5 godziny

Termin i godziny zajęć: do uzgodnienia telefonicznie

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Prawa dziecka wczoraj i dziś

Typ lekcji: lekcja muzealna, zajęcia warsztatowe

Miejsce realizacji: Ośrodek Dokumentacji i Badań „Korczakianum” (sala ekspozycyjna)

Grupa wiekowa: szkoła podstawowa (klasy IV–VI)

Realizowane wymagania ogólne i szczegółowe podstawy programowej historii i społeczeństwa dla szkoły podstawowej: IV., 4.4.

Opis lekcji: Podczas zajęć, w nawiązaniu do postulowanych przez Korczaka praw dziecka, które znajdują się na ekspozycji, cytatów z jego pism, a także zapisów praktyki pedagogicznej w Domu Sierot, uczniowie będą rozmawiać o prawach dziecka. Zostanie krótko przedstawiona historia uchwalenia praw dziecka oraz to, w jaki sposób są one dziś przestrzegane w Polsce. Uczestnicy spotkania dowiedzą się, czym jest Konwencja Ochrony Praw Dziecka oraz czym się zajmuje Rzecznik Praw Dziecka. W drugiej części warsztatów uczniowie będą pracować w mniejszych grupach i zastanowią się, czym jest prawo dziecka do prywatności i w jaki sposób powinno się je chronić. Wnioski z pracy w grupach zostaną przedstawione na forum i wspólnie przedyskutowane. Następnie uczestnicy przystąpią do wykonania techniką origami prostych papierowych „pudełek na prywatność”, które mogą posłużyć jako szkatułki na drobiazgi.

Czas trwania lekcji: ok. 1,5 godziny

Termin i godziny zajęć: do uzgodnienia telefonicznie

Maksymalna liczba uczestników: 25 osób

Koszt wszystkich zajęć wynosi 100 zł od grupy

Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem (+48) 22 632 30 27