Korczakianum

Pracownia naukowa ulokowana w dawnym budynku Domu Sierot, kierowanego przez Janusza Korczaka – pisarza, lekarza, pedagoga i działacza społecznego – gromadzi, bada, udostępnia i popularyzuje materiały dokumentujące jego spuściznę życiową.

Dowiedz się więcej o Muzeum


ul. Jaktorowska 6 (d. Krochmalna 92)
01-202 Warszawa

Muzeum otwarte dla zwiedzających:
wtorek–piątek 10:00–16:00

tel. (+48) 22 632 30 27
korczakianum@muzeumwarszawy.pl